Kursy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Operator obrabiarek skrawających

Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, że od 1 września br. rozpoczyna kolejną edycję Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie Operator obrabiarek skrawających (CNC). Kurs trwa 2 semestry i jest bezpłatny! Po zakończeniu kursu słuchacz zdaje egzamin zawodowy zgodny ze standardami OKE i uzyskuje tytuł:
Operator obrabiarek skrawających.

 

kurs kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV

kurs kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji i montażu

kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego

kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego, metodami MAG oraz TIG , spawania łukowego elektrodą otuloną; uczestnicy tego przedsięwzięcia po zdaniu egzaminu otrzymają książeczkę spawacza oraz prestiżowy certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

kursy kwalifikacyjne (KKZ)

kursy kwalifikacyjne (KKZ) adresowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie