| Mapa | E-mail | Szukaj |
Nowa pracownia Centrum PDF Drukuj Email

Oferta Centrum Kształcenia Praktycznego dla przyszłych elektroników

Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu jest dynamicznie rozwijającą się placówką kształcenia zawodowego, która prowadzi praktyczną naukę zawodu i zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego.

W bieżącym roku szkolnym, w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej szkolnictwa zawodowego w zawodzie technik elektronik, w Centrum powstała pracownia instalacji urządzeń elektronicznych, której wyposażenie zakupiono ze środków Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. W sali tej uczniowie technikum elektronicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu zapoznają się z obsługą nowoczesnych urządzeń kontrolno-pomiarowych z branży elektronicznej oraz nabywają i ćwiczą umiejętności w instalowaniu, uruchamianiu i konserwacji systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej oraz systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń. Nieodłącznym elementem pracy jest analiza dokumentacji technicznej, umiejętności niezbędnej w pracy instalatora i serwisanta. Młodzi elektronicy nauczą się także fachowo eksploatować urządzenia elektroakustyczne, odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne, urządzenia zapisu i odtwarzania dźwięku oraz elementy, układy i urządzenia automatyki przemysłowej i systemów pomiarowych. Posługiwanie się tak skomplikowaną aparaturą wymaga od użytkowników biegłej obsługi komputera i znajomości specjalistycznego oprogramowania, które wymagane jest na przykład do zaprogramowania centrali alarmowej, sterownika przemysłowego PLC lub systemu mikroprocesorowego. W przyszłości planowane jest również tworzenie stanowisk do instalowania i eksploatacji sieci komputerowych.

Pracownia wyposażona jest w jednoosobowe stanowiska spełniające wymagania z zakresu BHP, ergonomii pracy, ochrony środowiska i zapewniające samodzielne wykonanie zadania, a w szczególności umożliwiające przygotowanie do egzaminu zawodowego. Jest jednocześnie jedynym tego typu obiektem edukacyjnym na terenie naszego powiatu. Opiekunem pracowni jest nauczyciel przedmiotów elektronicznych CKP mgr inż. Waldemar Nowicki.

Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej po zdaniu egzaminu zawodowego i uzyskaniu tytułu zawodowego technika elektronika uczeń ma możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodach pokrewnych (teleinformatyk, elektryk, energetyk) i tym samym, w dobie renesansu szkolnictwa zawodowego, stać się bardziej atrakcyjny dla pracodawcy. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych absolwentów gimnazjów, którzy chcą zdobyć atrakcyjny zawód lub dobrze przygotować się do studiów na uczelniach technicznych.