| Mapa | E-mail | Szukaj |

Licznik odwiedzin


O nas PDF Drukuj Email

Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży w formie zajęć praktycznych i pracownianych dla uczniów:

 

  1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu;

1

  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu;

  3. Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu;

  4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy;

  5. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marka Kotańskiego w       Inowrocławiu oraz dla innych szkół, wskazanych przez organ prowadzący.

 

 

Centrum realizuje kształcenie praktyczne w następujących zawodach:

technik elektryk         301303;

technik elektronik     311408; sam_4278

technik teleinformatyk     351103;

technik urządzeń i systemów energii odnawialnej     311930;

technik mechanik        311504;

elektromechanik pojazdów samochodowych;        741203

mechanik pojazdów samochodowych          723103; 

stolarz       752205;

ślusarz      722204;

operator obrabiarek skrawających      722307;

elektryk      741103.


 Centrum prowadzi zajęcia w następujących pracowniach specjalistycznych:
   1. mikroprocesorowej;
   2. symulacji procesów skrawania MTS CNC;
   3. układów i urządzeń elektrycznych;
   4. informatycznej;

   5. energoelektroniki;

   6. pracowni zajęć praktycznych – stolarni;

Powiększ   7. pracowni zajęć praktycznych – elektronicznej I; 
   8. pracowni zajęć praktycznych – elektronicznej II;
   9. pracowni zajęć praktycznych – obróbki ręcznej; 
  10. pracowni elektryczno – elektronicznej I;  

  11.pracownia instalacji urządzeń elektronicznych;

 12. pracowni specjalizacji zawodowej z zakresu automatyki;   

 13. sali audiowizualnej;   

 14. pracowni technicznej;   

 15. pracowni zajęć praktycznych – elektrycznej;

  16. pracowni elektromechaniki pojazdowej;

  17. pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie;

  18. pracowni tokarek;

                                                                                                         19. pracowni frezarek;

                                                                                                          20. pracowni silników;

                                                                                                          21. pracowni nadwozi.
Placówka prowadzi również działalność kursową. W swej ofercie proponuje m.in. następujące kursy: spawania stali sam_4286 elektrodami otulonymi, spawania gazowego stali, spawania w osłonie gazów, kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci elektrycznej na stanowisku eksploatacji, obsługi komputera w stopniu podstawowym, obsługi komputera – rozszerzona, kadry i płace z obsługą komputera, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: Operator obrabiarek skrawających, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych.  Centrum posiada również Akredytację Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:  spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów, spawania łukowego elektrodą otuloną, spawania gazowego, obsługi komputera, kurs eksploatacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych do 1kV w pełnym zakresie.