Rada Pedagogiczna

 

 Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin:

1. Dombek Jacek         

2. Kowalewska Małgorzata

3. Korpal Zygfryd

4. Kraszkiewicz Henryk

5. Kruszyńska - Kin Marlena

6. Kwiatkowski Roman

7. Nawrocki Piotr

8. Nowicki Waldemar      

9. Woda Mieczysław

10. Woda Norbert

11. Wołkiewicz Michał

 

 Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:

  1. Hełminiak Leszek

  2. Szymczak Leszek