Dla uczniów

 

Badanie_trafo_skroc
Pomiary energii prądu elektrycznego w obwodach  3–fazowych Pomiar_rezystancji_metoda_techn. Plik testowy.doc Badanie liczników asynchronicznych1.doc Badanie stabilizatorów.doc badanie_wo_skrócona.doc badanie_wzm_os_od.doc badanie_oscyloskopu_skrócona.doc pomiar_mocy_jednofaz_skroc.doc pomiar_rezystancji_metoda_techniczna_skróc.doc instrukcja_rejestry.doc badanie_oscyloskopu.doc pomiar_mocy_jednofaz_popr.doc pomiar_rezystancji_metoda_techniczna.doc Badanie przebiegów sinusoidalnych i niesinusoidalnych przy pomocy oscyloskopu.pdf Microsoft Word - Badanie silnika 3 - fazowego klatkowego przy skojarzeniu w gwiazdę i trójkąt.pdf Pomiary mocy czynnej i biernej w obwodach trójfazowych.pdf Sprawdzanie przekładnika napięciowego.pdf Sprawdzanie przekładnika prądowego Sprawdzanie transformatora 1-fazowego.pdf Badanie przekładnika napięciowego.pdf Badanie przekładnika prądowego.pdf Badanie transformatora 1-fazowego.pdf Pomiary mocy czynnej i biernej w obwodach trójfazowych.pdf Badnie silnika bocznikowego prądu stałego zasilanego z prostownika sterowanego.pdf Protokół do ćwiczenia nr 2.pdf Badanie wyłączników samoczynnych.pdf Pomiary energii prądu elektrycznego w obwodach 1- i 3–fazowych.pdf Badanie prądnicy obcowzbudnej prądu stałego.pdf Protokół do ćw. Badanie prądnicy obcowzbudnej prądu stałego.pdf Badanie silnika 3 - fazowego klatkowego przy skojarzeniu w gwiazdę i trójkąt.pdf Sprawozdanie z ćw. Badanie prądnicy obcowzbudnej prądu stałego.pdf Pomiary energii prądu elektrycznego w obwodach 1- i 3–fazowych.pdf Sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego i silnikowego.pdf Badanie własności elektrycznych n - pulsowych prostowników niesterowanych.pdf Protokół do ćw. Badanie własności elektrycznych p-pulsowych prostowników niesterowanych.pdf Sterowanie silnikiem 3 – fazowym w układach hamowania dynamicznego Sprawozdanie z ćw. Sterowanie silnikiem 3 - fazowym w układach hamowania dynamicznego.pdf Protokół do ćw. Sterowanie silnikiem 3 – fazowym w układach hamowania dynamicznego.pdf Sprawozdanie z ćw. Badanie własności elektrycznych p-pulsowych prostowników niesterowanych.pdf Badanie_diody.doc Badanie_trafo.doc rezonans_napiec.doc badanie_trafo_skroc.doc c_l_metoda_techn.doc rezonans_napiec_skroc.doc Badanie multiplekserów i demultiplekserów.doc badanie_wzmacn_kwazikomplementarnego.doc instrukcja_rejestry.doc Badanie rejestrów.doc Przykładowy schemat projektu realizacji prac.doc Uruchomienie i sprawdzenie działania wzmacniacza mocy klasy AB z układem scalonym UL1481 Badanie generatorów LC.doc Badanie układów arytmetycznych.doc Badanie zasilaczy impulsowych.doc Zadanie_badanie_impulsowego.doc Badanie multiplekserów i demultiplekserów_TI.doc Badanie układów arytmetycznych.doc Badanie zasilaczy impulsowych.doc Badanie_wzmacn_kwazikomplementarnego.doc Badanie wzmacniaczy w konfiguracji: OE, OC Badanie diod półprzewodnikowych Pomiary parametrów sygnałów elektrycznych za pomocą oscyloskopu Pomiary parametrów sygnałów elektrycznych za pomocą oscyloskopu (1) Badanie układów prostujących Badanie transformatora jednofazowego Badania układów regulacji oraz pomiary napięć i prądów Badanie podstawowych układów cyfrowych z wykorzystaniem zestawu "Unilog" Badania układów regulacji oraz pomiary napięć i prądów(1) Badanie wzmacniacza operacyjnego Badanie tranzystorowego wzmacniacza mocy w układzie quasi-komplementarnym Badanie wzmacniacza szerokopasmowego Dobór punktu pracy wzmacniacza OE Dobór punktu pracy wzmacniacza WS £ączenie rezystorów – sprawdzanie praw Kirchhoffa Pomiar mocy w obwodach prądu jednofazowego Pomiar mocy w obwodach prądu jednofazowego(1) Pomiar mocy w obwodach prądu stałego Pomiar mocy w obwodach prądu stałego(1) Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną(1) Rezonans napięć w obwodzie szeregowym R L C Karta katalogowa 9205C Badanie układów współpracy obwodów cyfrowych z elementami wykonawczymi Badanie multiplekserów i demultiplekserów Badanie przetworników C/A Badanie układów arytmetycznych Badanie wzmacniacza napięciowego z ujemnym sprzężeniem zwrotnym Badanie wzmacniacza selektywnego RC Badanie wzmacniacza szerokopasmowego Badanie zasilaczy impulsowych Badanie generatorów LC drgañ sinusoidalnych Badanie kluczy elektronicznych Badanie liczników asynchronicznych Badanie laboratoryjnego asymetrycznego przerzutnika Schmitta Badanie rejestrów Badanie podstawowych układów stabilizatorów napięcia Badanie układów współpracy obwodów cyfrowych z elementami wykonawczymi Badanie wzmacniacza różnicowego Badanie multiwibratora astabilnego Protokół - Badanie wzmacniacza napięciowego z ujemnym sprzężeniem zwrotnym Protokół - Badanie wzmacniacza selektywnego RC Przerzutnik Schmitta Przykładowy schemat projektu realizacji prac Zadanie - uruchomienie i sprawdzenie działania generatora funkcyjnego Zadanie - uruchomienie i sprawdzenie działania zasilaczy impulsowych Zadanie - uruchomienie i sprawdzenie działania wzmacniacza mocy klasy AB z układem scalonym UL1481 Zasilacz impulsowy - protokół Badanie diod półprzewodnikowych Badanie elementów optoelektronicznych Badanie elementów optoelektronicznych(1) Pomiary parametrów sygnałów elektrycznych za pomocą oscyloskopu (2) Pomiary parametrów sygnałów elektrycznych za pomocą oscyloskopu (1) Badanie transformatora jednofazowego Badanie tranzystora bipolarnego Badanie tyrystora Badanie układów regulacji oraz pomiary napięć i prądów Badanie podstawowych układów cyfrowych z wykorzystaniem zestawu ”Unilog” Badanie podstawowych układów cyfrowych z wykorzystaniem zestawu ”Unilog”(1) Pomiar indukcyjności i pojemności metodą techniczną £ączenie rezystorów – sprawdzanie praw Kirchhoffa Pomiar mocy w obwodach prądu jednofazowego Pomiar mocy w obwodach prądu stałego Pomiar rezystancji metodą techniczną Rezonans napięć w obwodzie szeregowym R L C Badanie bramki NAND TTL Badanie multiplekserów i demultiplekserów Badanie przetworników C/A Badanie układów arytmetycznych Badanie wzmacniacza selektywnego RC(1) Badanie wzmacniacza selektywnego RC Badanie wzmacniaczy w konfiguracji: OE, OC Badanie zasilaczy impulsowych/a> Badanie podstawowych parametrów bramki NAND zrealizowanej w technice CMOS Badanie konwerterów kodów zrealizowanych na układach UCY 7442 i UCY7447 Badanie liczników asynchronicznych Badanie układów prostujących Badanie rejestrów Badanie podstawowych układów stabilizatorów napięcia Badanie wzmacniacza operacyjnego Badanie wzmacniacza na tranzystorze polowym w konfiguracji WS i WD Badanie tranzystorowego wzmacniacza mocy w układzie quasi-komplementarnym Badanie różnych zastosowañ wzmacniaczy operacyjnych: całkujących i różniczkujących Badanie różnych zastosowañ wzmacniaczy operacyjnych: całkujących i różniczkujących(1) Badanie bramki NAND metodą oscyloskopową Dobór punktu pracy wzmacniacza OE

 

Rezonans napięć Badanie oscyloskopu 1 Pomiar mocy jednofaz popr Baza Komis Badanie_oscyloskopu_2
Badanie_rownolegly Rezonans_pradow
Badanie licznikow dyn. Badanie przerzutników bistab. Badanie rejestrów Badanie układów cyfrowych 1 Bramka nand oscyl. Badanie bramki NAND stałopr. Badanie licznikow asynchr. £ączenie rezystorów_prawa_ Kirchoffa Badanie_układow_regulacji_U_I Pomiar mocy
Badanie_RL_RC
Badanie_param_sygn_elektr
Bramka_CMOS Bramka_Schmitta
Koder_i_dekodery Multipleksery
Par_dynam_multipleks Przerzutniki_monostab.
Układy_arytmetyczne
Rezonans Badanie_diody Badanie_elem_op
Badanie_diody_skroc.
Badanie_elem_optoel_skroc. Badanie_tranz_bip_skr.
Badanie_tyryst_skr.
Multiwibrator
Transoptory
Dysk
Nowy folder
Badanie WO
Badanie_prostowników
Badanie_tranzystora_bipolarnego
Dobór_pkt_pracy_bipolar
Badanie_wzmacnizczy_OE_OC
Badanie_generatorów_LC
Badanie_liczników_asynchron_popr.
Badanie_układów_cyfrowych
Badanie_diody_oscyloskop Badanie_ograniczników_amplitudy_skr.
Badanie_tranzyst_polowego_skr.
Badanie_przebiegów_okres. POMIARY
test
Materiał w przygotowaniu
Badanie WO
Badanie_ograniczników_na_WO
Badanie_ukł_analog
Przykładowy schemat projektu..
Badanie modulatorów
Badanie_silnika_synchronicznego
Badanie układów sterowania
Sprawdzanie grup połączeñ...
Badanie bramki NAND
Badanie przerzutników bistabilnych(1)
Badanie układów kombinac Badanie liczników asynchronicznych Badanie przerzutnika Schmitta
Badanie rejestrów
Badanie stabilizatorów
Przerzutnik Schmitta
Badanie_obwodu_z_elem_RL_i_RC
Badanie_oscyloskopu_1
Pomiar_mocy_obw_pradu_stalego_przemiennego
Badanie układów regulacji napięcia Badanie układów regulacji prądu (2) Badanie obwodów prądu stałego-sprawdzanie praw Kirchoffa
Pomiary indukcyjności metodę techniczną
pomiar_mocy_stały
Badanie prądnicy obcowzbudnej prądu stałego
Protokół - badanie prądnicy obcowzbudnej. Praca równoległa trafo 3_faz.
Protokół - praca równoległa trafo 3 faz
Sterowanie silnikiem 3 - fazowym.
Protokół - sterowanie silnikiem 3 - fazowym. Badanie diod półprzewodnikowych Badanie_przerzutników_bistabilnych(2).
Bramka_coms.
Bramka_schmitta.
Par_dynam_multipleks.
Przerzutniki_monostabilne.
Układy_asymetryczne.
Badanie szeregowego obwodu RL, RC
Badanie szeregowego obwodu RLC (rezonans napięć)
Obsługa oscyloskopu
Badanie_generat_VOC
Badanie wzmacniacza szerokopasmowego
Badanie zasilaczy impulsowych
Badanie wzmacniacza mocy
Pomiary pojemności metodą techniczną
Pomiary rezystancji
Badanie_diody_skroc Badanie obwodu równ z elementami RL RC Badanie obwodu równoległego RLC (rezonans I) Pomiary parametrów elektr. za pom. oscyloskopu Transoptory Multiwibrator
Bad_ukl_wspolpr
Kodery_i_dekodery
Multipleksery
Badanie_elem_optoel_skroc. Specjalizacja_ćw_nr_1
Specjalizacja_ćw_nr_2
Specjalizacja_ćw_nr_3
Specjalizacja_ćw_nr_4
Badanie transformatora 1 faz.
Badanie układów prostujących
Badanie_diody_i_tranzystora(2)
Badanie szeregowego obwodu RL, RC
Badanie szeregowego obwodu RLC (rezonans napięć)
Obsługa oscyloskopu
Badanie przetworników CA
Badanie wzm nap z uj sprzez zwr
Badanie generatorów LC skr(1)
Badanie wyłączników samoczynnych
Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej
Badanie tyrystora
Badanie przekładnika napięciowego
Pomiary energii el 1-faz
Badania i pomiary montażowe instalacji elektrycznej
Protokół sprawdzenia skuteczności ochrony
Protokół z pomiarów izolacji
Badanie wzmacniaczy oe_oc.
Badanie prostowników.
Dobór_pkt_pracy_bipolar.
Badanie_tranz_bip_skr.
Badanie_tyryst_skr.
Sprawozdanie Badanie przekładnika prądowego
Sprawozdanie Pomiary mocy czynnej  w obwodach trójfazowych
Sprawozdanie z ćwiczenia badanie stycznika elektromagnetycznego Badanie 3 – fazowego silnika indukcyjnego klatkowego
Badanie bramki NAND (1)
BADANIE WZMACNIACZA SELEKTYWNEGO RC
Badanie_generatora_Wiena
Badanie_wzmacniacza_różnicowego
Badanie obwodu równ z elementami RL i RC
Badanie obwodu równoległego RLC (rezonans I)
Pomiary parametrów elektr. za pom. oscyloskopu
Badanie transformatora 3-fazowego
Pomiary energii prądu elektrycznego w obwodach  3–fazowych
Protokół energia 3-fazowa
Protokół silnik 3-fazowy
Protokół transformator 3-fazowy
Badanie_obwodów_pradu_stalego
Badanie 3-faz ukladu napedowego z silnikiem klatkowym zasilanym konwencjonalnie Badnie silnika pierscieniowego zasilanego z sieci trojfazowej
Badanie dyskryminatorów_n
Badanie_generat_VCO_n
Badanie_ogranicznikow_na_WO_n
Badanie_ukladow_mnozenia_analogowego_n
Badanie_ukł_analog_staloprad
Badanie_ukł_analog_zmiennoprad
1.1_PUUE_treść
2.1_PUUE_treść
3.0_PUUE_treść
4.0_PUUE_treść
5.0_PUUE_treść
6.0_PUUE_treść
7.1_PUUE_treść
8.1_PUUE_treść
1.2_POUE_tresc
3.0_POUE_treść
4.2_POUE_tresc
5.1_POUE_treść
6.1_POUE_treść
7.0_POUE_treść
8.1_POUE_treść
Badanie_układow_regulacji_nap
Badanie_układow_regulacji_pr
1.1_PKiUE_treść
2.0_PKIUE_tresc
3.0_PKIUE_tresc
4.0_PKIUE_tresc
5.0_PKIUE_tresc
6.0_PKIUE_tresc
7.0_PKIUE_tresc
8.0_PKIUE_treść
1.0_PIUE_tresc
2.1_PIUE_tresc
3.1_PIUE_treść
4.0_PIUE_tresc
5.0_PIUE_treść
6.0_PIUE_tresc
7.1_PIUE_treść
8.2_PIUE_treść
Bad_gen_nap_liniowego_n
Badanie demodulatorów_n
Badanie kluczy elektronicznych_n
Badanie modulatorów_n
Badanie_filtrow_aktywnych_n
Badanie_licznikow_synchr
C_metoda_techn_ITE
L_metoda_techn_ITE
Pomiar_rezystancji_metoda_techniczna
Badanie kluczy elektronicznych
Wprowadzenie_2seria
Badanie_oscyloskopu_2
Rezonans_napiec_pradow
Badanie układów arytmetycznych
BADANIE WZMACNIACZA SELEKTYWNEGO RC_skroc
Badanie_rejestrów (1)
Badanie_wzmacn_mocy (1)
Sprawozdanie  silnik pierścieniowy zasilany z przemiennika
Sprawozdanie silnik klatkowy z przemiennika
Sprawozdanie silnik prądu stałego zasil. konwencjonalnie
Sprawozdanie silnik prądu stałego zasil. konwencjonalnie Sprawozdanie silnik klatkowy z przemiennika Sprawozdanie  silnik pierścieniowy zasilany z przemiennika Protokół transformator 3-fazowy Protokół silnik 3-fazowy Protokół energia 3-fazowa Badanie prostowników
Pomiar mocy czynnej i biernej
Pomiar parametrów sygnałów elek. oscyloskopem
Badanie transformatora 3-fazowego Badanie 3 – fazowego silnika indukcyjnego klatkowego Sprawozdanie z ćwiczenia badanie stycznika elektromagnetycznego Sprawozdanie Pomiary mocy czynnej  w obwodach trójfazowych Sprawozdanie Badanie przekładnika prądowego Pomiary energii el 1-faz Badanie przekładnika napięciowego Badanie tyrystora Badanie układów prostujących Badanie transformatora 1 faz. Badanie diod półprzewodnikowych Pomiary parametrów elektr. za pom. oscyloskopu Badanie obwodu równoległego RLC (rezonans I) Badanie obwodu równ z elementami RL RC Obsługa oscyloskopu Badanie szeregowego obwodu RLC (rezonans napięć) Badanie szeregowego obwodu RL, RC pomiar_mocy_stały I_metoda_techn. c_metoda_techn. Badania układów regulacji oraz pomiary napięć i prądów
Badanie źródeł prądu stałego
Sprawdzanie prawa Ohma
Badania układów regulacji oraz pomiary napięć i prądów2
Badanie układów regulacji oraz pomiary napięc i prądów
Badanie obw. pr. stałego Pomiary rezystancji Badanie silnika obcowzbudnego zasil. z prostownika sterowanego.
Pomiary rezystancji
Rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierza_i_woltomierza
Sprawdzanie praw Kirchhoffa
Sprawdzanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim
Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Badanie wyłączników samoczynnych
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej
Badania układów regulacji oraz pomiary napięć i prądów
Pomiary energii elektrycznej 1_faz Badanie źródeł światła
Badanie przekaźników